top of page
20210907_162706.jpg

תקנון פעילויות

New Age Trekking

בטיחות

על המשתתף מוטלת האחריות לשמור על בטיחותו ובטיחות סביבתו. על המשתתף חל איסור לפגוע במכוון או בהיסח דעת בסביבתו: יתר המשתתפים בפעילות ואנשים אחרים בסביבה, ערכי טבע, רכוש פרטי או ציבורי. המארגן אינו אחראי לנזק שייגרם בשל היעדר שמירה על הוראות הבטיחות של המדריך בשטח.

בשיתוף עם (10).png
_edited.jpg

הרשמה לטיול

 • הרשמתו של המטייל לטיול בטופס ההרשמה מהווה את הסכמתו המלאה והמפורשת של המטייל לכל התנאים המפורטים בעמוד זה, באתר ובדף הפרטים, כפוף לעדכונים שיימסרו עד למועד היציאה.

 • עם ההרשמה לטיול המטייל מהווה את הסכמתו להצהרת הפרטיות הרשומה בדף הזה.

 • רכישה והרשמה לטיולים מותרת מגיל 18 ומעלה

 • ניו אייג' נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע. החנות באתר מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה.

**התקנון נכתב בלשון זכר אך פונה לשני המינים

india2023group11 (1).jpg

בריאות וכושר פיזי

 • על כל משתתף לוודא כי מצבו הבריאותי מאפשר השתתפות בטרק. הפעילות עלולה להיות אינטנסיבית, מתקיימת בתנאי שטח ואקלים שונים כפי שמצויין בדף הפרטים. המשתתף מתחייב לקרוא בעיון רב את דף הפרטים וליידע את המארגנים בכל שינוי במצבו הבריאותי.

 • חלק מהטרקים כוללים פעילויות אתגריות שונות כגון: שחייה, סנפלינג, שייט קיאקים ועוד. על המשתתף/ת לוודא כי מצבו הבריאותי ויכולותיו/ה הפיזיות מאפשרות פעילויות מסוגים אלו, לפי המפורט בדף הפרטים.

 • בטרק הכולל שחייה/פעילות במים: על המשתתף לדעת לשחות היטב.

 

ביטוח

 • פוליסת הביטוח של המארגנים מכסה אחריות מקצועית ופגיעות צד ג'. הפוליסה אינה מכסה פגיעה או אובדן ציוד אישי של המשתתפים, רכבים, מזון המוגש באתרי הלינה/קייטרינג, או פגיעות הקשורות במצב רפואי קודם של המטיילים. הביטוח תקף רק עבור מטיילים שמילאו את טופס ההרשמה והצטיידו בציוד המתאים המפורט בדף ההרשמה.

 • השתתפות בפעילות היא מתחילתה ועד סופה. אין להצטרף לפעילות לאחר שעת ההתחלה, ואין לצאת מן הפעילות לפני שעת הסיום ללא אישור המארגן. פציעה או פגיעה שהתרחשה למשתתף שיצא מהפעילות אינה באחריות המארגן, ואינה מכוסה ביטוחית.

 • הביטוח אינו מכסה פגיעות שהתרחשו בדרך לפעילות או בדרך חזרה מהפעילות.

_edited.jpg
Hike

ציוד נדרש

על המטייל להצטייד בכל הציוד ההכרחי המצויין בדף המידע. השתתפות בפעילות ללא כל הציוד הנדרש מהווה עבירה על תקנון המארגן, ועלולה לגרום להרחקת המשתתף מהפעילות. על המשתתף לוודא את תקינות הציוד טרם הפעילות. המארגן אינו אחראי על נזק או אובדן שייגרם לציוד במהלך הפעילות.

טרקים בחו"ל

 • במידה וכרטיס הטיסה נרכש דרכנו- מחיר כרטיס הטיסה מורכב מבסיס + מסי נמל ודלק. רכיבי המסים והדלק יכולים להשתנות מרגע פרסום הטיול ועד למועד הכרטוס. כל שינוי במחיר מיסי הנמל או הדלק יחולו על המטייל.

 • במידה וכרטיס הטיסה נרכש באופן עצמאי-  במידה והטיול יתבטל כתוצאה מכוח עליון או המשתתף יבטל את השתתפותו, אין למארגן אחריות על כרטיס הטיסה או החזרי תשלום שנעשה לגורם חיצוני.

 • מחיר שירותי הקרקע מבוסס על שערי החליפין של המטבעות השונים בכל ארץ לעומת הדולר/אירו. במקרים של התייקרות מרכיבי הטיול או שינוי של שערי החליפין לעומת המט”ח שמורה לחברה הזכות לעדכן את המחיר הכולל.

 • חובה לעשות ביטוח נסיעות במעמד ההרשמה הכולל הרחבות לפי המפורט בדף הפרטים.

Theth-82 KenSpence_.jpg
bottom of page